Seminaria "Bazy Danych, Inżynieria Oprogramowania, Systemy Rozproszone"


Archiwum prezentacji - z semestrów 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009

Michał Bleja: Optymalizacja zapytań posiadających słabo zależne podzapytania (2009-06-04)
Metoda słabo zależnych podzapytań należy do grupy metod optymalizacyjnych, które bazują na przepisywaniu zapytań. Słaba zależność podzapytań jest rozpatrywana w kontekście ich niealgebraicznych operatorów. Podzapytanie jest słabo zależne jeśli jego zależność od operatora dotyczy jedynie wyrażenia, które będzie wiązane do typu wyliczeniowego. Implementacja tej metody wiązała się zatem ściśle z implementacją typu wyliczeniowego. W prezentacji przedstawię ogólną regułę przepisywania zapytań posiadających słabo zależne podzapytania oraz algorytm metody. Zaprezentuję także regułę pozwalającą przepisać podzapytania, które zależą od ich operatorów niealgebraicznych na wyrażeniach zwracających małe kolekcje. Znaczenie tej metody jest szczególnie widoczne w przypadku zapytań łączących bardzo duże i małe kolekcje. Obydwie prezentowane metody mają na celu znaczne ograniczenie liczby ewaluacji słabo zależnych podzapytań.
Piotr Tabor: Przetwarzanie strumieniowe zapytań w języku AOQL (SBQL) (2009-05-28)
Praca prezentuje możliwości - na przykładzie języka AOQL - zdecentralizowanego wykonywania zapytań przez obiektową bazę danych. W przedstawionym podejściu dla danego zapytania AOQL zostaje zbudowana taka statyczna sieć komponentów powiązanych strumieniami, że jeżeli w strumieniu wejściowym tej sieci umieścimy zawartość bazy danych,to ze strumienia wyjściowego będziemy mogli odczytać wynik rozważanego zapytania. Praca skupia się na przedstawieniu metod budowy takiej sieci i sygnalizuje metody jej optymalizacji i efektywnego wykonywania. Przedstawione metody analizy zależności pomiędzy poszczególnymi podzapytaniami mogą być też bezpośrednio wykorzystane do optymalizacji klasycznego podejścia do działania aparatu wykonawczego AOQL. Zob. też raport.
Tomasz Kowalski: Przezroczyste indeksowanie w rozproszonych obiektowych bazach danych (2009-04-02)
 
Kazimierz Subieta: Niektore trudniejsze problemy aktywnych obiektów w deklaracyjnym obiektowym workflow (2009-01-23)
 
Piotr Kosiuczenko: Jak zaimplementować @pre (2009-01-16)
Kontraktowe podejście do specyfikacji pozwala na przejrzysty opis systemów obiektowo zorientowanych. Zostało ono zaproponowane dwadzieścia lat temu, ale do dziś jest obiektem intensywnych badań. Jednym z podstawowych konstruktów używanych w tego rodzaju specyfikacjach jest operator @pre w OCLu, lub \old w języku Eiffel, JMLu i Spec#. Dzisiejsze implementacje tego operatora są oparte na algorytmie zaproponowanym właśnie w języku Eiffel. W niniejszym wystąpieniu omówimy istniejące implementacje tego operatora i problemy z nimi związane. Następnie przedstawimy nasze własne rozwiązanie zaimplementowane w języku AspectJ oraz przedyskutujemy jego własności.
Patrycja Węgrzynowicz: Automatic Detection of Design Patterns in Source Code (2008-12-12)
Design patterns facilitate creation of quality designs. However, as well as being useful during the construction of software systems, they also aid in analyzing existing systems, e.g., reconstructing the documentation of a legacy system from its source code (reverse engineering). With design patterns recognized in source code, the automation of reverse engineering can be more efficient in terms of time and cost.
We propose a language-independent method for automatic detection of occurrences of design patterns. The method consists in defining design patterns in first-order logic using the set of structural and behavioural relationships. We also describe the proof-of-concept implementation based on a static analysis and SQL queries. The presented method is able to detect many nonstandard implementation variants of design patterns, while its efficiency is comparable to other state-of-the-art detection tools.
Piotr Tabor: Architektura i założenia projektu JLoXiM (2008-12-05)
"JLoXiM jest semistrukturalną bazą danych, rozwijaną od sierpnia tego roku na wydziale MIMUW. Prace implementacyjne poprzedził dość głęboki projekt interfejsów poszczególnych modułów tej bazy danych oparty na wcześniejszych doświadczeniach wyciągniętych z projektu LoXiM. Na seminarium przedstawię cele jaki postawiliśmy temu projektowi, na przykładzie - opowiem o interfejsach, które zostały zaprojektowane, a także wyjaśnię podjęte decyzje dotyczące zastosowanych narzędzi, takich jak Spring i Maven. Zamierzam też poruszyć kwestie zastosowania Berkeley DB jako store'a dla bazy danych tego typu."
Grzegorz Fałda: Programowanie generatywne w zagadnieniach szybkiego tworzenia aplikacji i ponownego użycia, pomysły na nowe projekty (2008-10-17)
Programowanie generatywne jest technologią polegającą na automatycznym generowaniu kodu źródłowego na podstawie specyfikacji o różnych postaciach. Na seminarium zajmiemy się od dawna stosowanymi i chyba nie do końca docenionymi metodami generowania kodu źródłowego ze specyfikacji na poziomie parametryzowalnego metajęzyka. Zaprezentowano dwa systemy z tej dziedziny, jeden ze świata naukowego, drugi z przemysłowego. Przedstawiono również pomysł na język i środowisko, które wykorzystywałyby tę technologię i służyłyby do programowania aplikacji biznesowych.
Edgar Głowacki: Szacowanie pracochłonności zmiany w oparciu o dane historyczne (2008-10-10)
 
Kazimierz Subieta: Porównanie SBQL i LINQ (2008-04-25)
Prezentacja i dyskusja mające na celu wypracowanie naszego stanowiska wobec technologii LINQ w kontekście nowej inicjatywy standaryzacyjnej dotyczącej obiektowych baz danych.
Michał Drabik: Realizacja przepływu procesów biznesowych w systemie obiegu dokumentów 'Document Workflow' (2008-04-11)
Prezentacja ma na celu przedstawienie podejścia do modelowania procesów biznesowych, którego głównym założeniem jest brak wyspecyfikowania bezpośredniego przepływu sterowania między kolejnymi procesami. W odróżnieniu od klasycznego modelu procesy postrzegane są tutaj jako "swobodne" obiekty reagujące na zmiany stanów innych procesów zdefiniowanych w systemie. Część merytoryczna prezentacji zilustrowano praktycznym przykładem w zaimplementowanym środowisku.
Piotr Kosiuczenko: View Oriented Specification of Invariability (2008-04-04)
The paradigm of contractual specification provides a transparent way of specifying complex systems. It clearly distinguishes between client and implementer obligations. Object Constraint Language (OCL) is a high level, object-oriented language for contractual system specification. However, this language did not provide primitives for a compact specification of invariability. In general, the so called frame problem occurs in different areas of computer science such as for example artificial intelligence. In this talk we will discuss this problem in the context of OCL and point out weaknesses of existing solutions. We will present a simple but very expressive extension of OCL for the specification of invariability constraints. This extension allows us for view-oriented specification of invariability constraints. The semantics of this extension is defined in terms of standard OCL. We will discuss its applicability and scalability using a number of examples.
Edgar Głowacki: Funkcjonalny pomiar oprogramowania i jego znaczenie w procesie rozwoju oprogramowania (2008-03-27)
Przegląd stanu sztuki w zakresie funkcjonalnego pomiaru oprogramowania.
Tomasz Pieciukiewicz: Kontrola typów w układach równań stałopunktowych (2008-01-21)
 
Grzegorz Fałda: Składnia wizualna i nie tylko. Narzędzia do szybkiego tworzenia aplikacji. Pomysły na nowe projekty. (2008-01-14)
 
Michał Kosmulski: Mikser - mechanizm ułatwiający korzystanie z wyszukiwarki internetu (2008-01-07)
Przedstawiono rozwiązania zastosowane w Mikserze - aplikacji ułatwiającej użytkownikom wyszukiwarki internetu znajdowanie potrzebnych informacji w oparciu o niewielką liczbę zaufanych Ľródeł danych i niezależnie od wykorzystanego w wyszukiwarce rankingu zwykłych wyników wyszukiwania. Dzięki Mikserowi, dla pewnych popularnych kategorii zapytań, użytkownik oprócz zwykłych wyników wyszukiwania (tj. zestawu odnośników do stron internetowych) otrzymuje dodatkowe wyniki, dostępne od razu na stronie z wynikami wyszukiwania - nie ma potrzeby przechodzenia na inną stronę WWW. Przykładowo, dla zapytania "Warszawa", użytkownik zobaczy ponad zwykłymi wynikami wyszukiwania pierwszy paragraf artykułu na temat stolicy Polski z Wikipedii oraz informację o liczbie mieszkańców miasta i podobiznę jego herbu. Uzupełnieniem takiej informacji będzie odnośnik do strony zawierającej pełną treść artykułu, link do oficjalnej strony domowej miasta oraz lista innych haseł, które użytkownik mógł mieć na myśli wpisując zapytanie o treści "Warszawa" (istniała m.in. marka samochodów o tej nazwie). Podobnie, wpisując zapytanie o treści "prognoza pogody", użytkownik uzyska prognozę pogody na najbliższe dni dla jego lokalizacji odgadniętej na podstawie adresu IP (można także podać nazwę miasta w zapytaniu), zapytanie "kurs dolara" zwróci aktualny kurs NBP dolara amerykańskiego, itd. Podobne mechanizmy istniały w wyszukiwarkach internetu już wcześniej, ale Mikser stanowi pierwsze tego typu rozwiązanie skierowane do osób szukających haseł w języku polskim. Wyszukiwarka ask.com, która stanowiła inspirację dla Miksera, w chwili obecnej (styczeń 2008) nie posiada polskiej wersji językowej. Google.pl prezentuje "dodatkowe wyniki" dla niewielu kategorii zapytań, w dodatku w większości tylko po angielsku (np. kursy walut są domyślnie opisane po angielsku i podawane względem USD), brakuje w nim również dostępnych w Mikserze linków do aktualności (nie powstała jeszcze polska wersja Google News).
Radosław Adamus: Perspektywy w ODRA - bieżąca implementacja i propozycje zmian (2007-12-03)
Celem wystapienia było przedstawienie cech bieżącej implementacji perspektyw w systemie ODRA ze szczególnym uwzględnieniem niedoskonałości z punktu widzenia kontroli typologicznej oraz użytkowych aspektów składni. Zaprezentowano również propozycja zmian, które po dyskusji zostaną wprowadzone do systemu ODRA.
Jan Murlewski: Optymalizacja zapytań rozproszonych (2007-11-19)
Zaprezentowano aktualne wyniki prac zwiazanych z optymalizacja rozproszonych zapytań w języku SBQL.
Krzysztof Stencel, Grzegorz Fałda: Koncepcja obiektowego QBE; Piotr Habela: Możliwości poprawy składni "sequential" w VIDE
Przedstawiono koncepcję podniesienia poziomu abstrakcji w konstrukcji wizualnego języka zapytań dla modelu obiektowego. Omówiono możliwości przełożenia pomysłów dot. składni wizualnej na bieżące prace nad edytorem VIDE.
Tomasz Pieciukiewicz: Semantic Web Services a SBQL (2007-10-29)
Semantic Web Services są w ostatnich latach modnym tematem badań, niestety dotychczasowe wyniki prac pozostawiają wiele do życzenia pod względem użyteczności. W referacie koncepcja SWS zostanie przedstawiona na przykładzie projektu Adaptive Service Grid, zostanie wskazany także obszar, w którycm zastosowanie języka SBQL może wnieść istotną wartość dodaną.
Sergiusz Michalski: Inteligentny system zarządzania danymi jako narzędzie wspierające obsługę multimedialnych repozytoriów danych (2007-10-15)
Celem prezentacji jest przedstawienie koncepcji architektonicznej platformy typu "database management system" pozwalającej na pracę przy wykorzystaniu wielu rozproszonych Ľródeł danych, oraz umożliwiającej obiektową reprezentację repozytoriów danych i dostęp do nich z poziomu dowolnego języka programowania zorientowanego obiektowo za pośrednictwem rozszerzonej składni HQL (Hibernate Query Language). Omówiono również mechanizmy szybkiej identyfikacji kontentu video (w tym mobilnego) przy wykorzystaniu tzw. atomów QuickTime, jak też i zaprezentowano sposoby szybkiej identyfikacji właściwości (typ, rozmiar [WxH], ilość kolorów) popularnych formatów graficznych (GIF, JPEG, PNG, BMP, WBMP, TIFF), co w konsekwencji pozwoli na szybkie tworzenie obiektowych reprezentacji multimedialnych danych przechowywanych w repozytoriach.
Jarosław Koszela: Modelowanie i optymalizacja rozmieszczenia zasobów rozproszonej obiektowej bazy danych (2007-05-18)
Zaprezentowana zostanie problematyka związana z rozproszeniem zasobów obiektowej bazy danych (atrybutów, metod, powiązań) oraz aspekty fragmentacji i alokacji tych zasobów w węzłach rozproszonej obiektowej bazy danych. Przedstawiona zostanie metoda optymalizacji rozmieszczenia zasobów w węzłach systemu w celu uzyskania jak krótszych czasów obsługi napływających zapytań pierwotnych i kaskady zapytań wtórnych. Metoda ta wykorzystuje algorytmy genetyczne jako narzędzie do poszukiwania optymalnego rozwiązania i przeznaczona jest głównie dla wielkoskalowych systemów baz danych, w których wielkość gromadzonych i przetwarzanych danych oraz liczba obsługiwanych zapytań określana jest jako "problem skali".
Jacek Wiślicki: PrzeĽroczysta integracja danych relacyjnych w ramach eGov-Bus (2007-04-20)
W prezentacji omówiono: skrócony rys historyczny technik integracji danych relacyjnych do systemów obiektowych, architektura zaprojektowana w ramach eGov-Bus, szczegóły implementacji prototypu wraz z jego obecnymi ograniczeniami oraz przykłady zapytań z wynikami zastosowanej optymalizacji.
Tomasz Pieciukiewicz: Język STEP/EXPRESS (2007-01-12)
 
Adam Wierzbicki: Prywatność i zaufanie w systemach workflow (2006-11-24)
 
Edgar Głowacki: Transakcyjność w systemie ODRA (2006-11-17)
 
Krzysztof Kaczmarski: XML import/export filter for J-ODRA (2006-10-20)
 
Grzegorz Fałda: Wyjściowa koncepcja języka i środowiska VIDE (2006-10-13)
Przedstawiono założenia wariantu podejścia MDA zakładanego przez projekt VIDE oraz omówiono wyjściową koncepcję wizualnej składni, a także problem priorytetów w zakresie produktywności języka i jego przyjazności dla nie-programistów.
Tomasz Kowalski: SDDS distributed index architecture and rank queries optimization in distributed object-oriented databases (2006-05-08)
 
Michał Lentner: Optymalizacja zapytań w rozproszonych obiektowych bazach danych (2006-03-13)
 
Krzysztof Stencel: Zewnętrzny system typów w SBQL (2006-01-13)
Zewnętrzny system typów w SBQL
Tomasz Czwarno: Rozwiązania w zakresie WorkFlow (2005-12-09)
Omówienie standardów w zakresie workflow, metodyki projektowania WorkFlow, przedstawie wzorców projektowych w WorkFlow oraz dwóch najpopularniejszych modeli formalnych workflow (petri-nets, pi-calculus). Prezentacja własnego podejścia do systemów workflow opartych o SBA i hierarchię procesów.
Piotr Habela: Własności wirtualne a hermetyzacja w systemie ODRA (2005-12-02)
Próba wznowienia prowadzonej na forum dyskusji na temat mechanizmu interfejsów i niektórych szczegółów dotyczących sposobu definicji perspektyw.
Adam Wierzbicki: Systemy w modelu partnerskim: samoorganizacja i zarządzanie zaufaniem (2005-11-25)
Seminarium będzie poświęcone systemom w modelu partnerskim (ang. Peer-to-peer). Przedstawiony zostanie przegląd aktualnych rozwiązań w tej dziedzinie. Szczególny nacisk będzie położony na zagadnienia samoorganizacji systemów partnerskich oraz ochronę informacji i zarządzanie zaufaniem w systemach partnerskich. Jak przykład zastosować systemów partnerskich zostaną omówione gry komputerowe w modelu partnerskim. Będzie także dyskutowany temat zastosowania sieci partnerskich jako metody organizacji aplikacji działających w sieciach heterogeniczych: IP oraz MANET.
Krzysztof Kaczmarski: YaodGRID - prototyp Gridowej bazy danych (2005-11-18)
 
Krzysztof Stencel: Półmocna kontrola typów w językach programowania baz danych (2005-11-04)
 
Tomasz Pieciukiewicz: LINQ - uniwersalny język zapytań w .NET (2005-10-28)
 
Kamil Liponoga Klasy, dziedziczenie, dynamiczne role i metody polimorficzne w prototypie ODRA (2005-10-21)
Przedstawiono implementację klas, dynamicznych ról obiektów i polimorfizmu metod oraz sposób operowania tymi konstrukcjami przez programistę SBQL.
Michał Lentner: Nowe konstrukcje zrealizowane w prototypie ODRA (2005-10-14)
Na seminarium zaprezentowano jezyk programowania SBQL++ wraz z architektura rozproszonego systemu baz danych/aplikacji opartego na nim.
Kazimierz Subieta: Prezentacja wygranego projektu brukselskiego eGov Bus (2005-10-07)
Prezentacja wygranego projektu brukselskiego eGov Bus oraz dyskusja nad naszą rolą w tym projekcie.
Krzysztof Stencel: System kontroli typów w SBQL (2005-06-15)
System kontroli typów w SBQL.
Tomasz Pieciukiewicz: Rekursja w SBQL (2005-06-08)
Omówiono możliwości optymalizacji i zagadnienia implementacyjne tranzytywnego domknięcia oraz równań stałopunktowych
Krzysztof Kaczmarski: "Ontologies Distilled" - ontologie i ich zastosowania (2005-06-01)
Ontologie i ich zastosowania.
Mariusz Momotko: Narzędzia do monitorowania procesów pracy (2005-05-25)
Narzędzia do monitorowania procesów pracy.
Dariusz Dobrowolski: e-Learning a SemanticWeb (2005-05-18)
Objaśnienie pojęcia metadanych w kontekście standardu SCORM oraz pojęcia "Semantic Web". Omówienie problemów implementacyjnych Semantic Web oraz zastosowania jej w e-learningu.
Jacek Leszczyłowski: Horyzonty projektowania mechanizmu perspektyw (2005-05-11)
Dokonano przeglądu możliwych decyzji projektowych dla mechanizmu aktualizowalnych obiektowych perspektyw. Dyskusja objęła aktualne plany badawcze w tym zakresie i ich współzależności z sąsiednimi zagadnieniami.
Kazimierz Subieta: Optymalizacja zapytań w gridach (2005-04-13)
Omówiono najważniejsze tematy badawcze niezbędne do podjęcia w kontekście optymalizacji w systemach baz danych w architekturze grid. Prezentacja objęła: "pipelininig", równoległe operatory w języku zapytań, dekorowanie metamodelu serwerami i dekompozycja zapytań wg serwerów, przesyłanie rezultatów na stronę serwera, indeksowanie globalne oraz query caching
Kazimierz Subieta: Workflow - tematy badawcze (2005-04-06)
Dyskusja na temat przedsięwzięć badawczych, implementacji systemu ODRA oraz omówienie tematów badawczych związanych z systemami wokflow.
Grzegorz Fałda: Wizualne programowanie aplikacji biznesowych zgodnie z Model Driven Architecture (MDA) (2005-01-26)
Przypomniano założenia koncepcji programowania wizulalnego rozwijanej w ramach projektu VISUALL. Przedstawiono aktualne problemy rozwoju inicjatywy Model Driven Architecture (MDA) oraz możliwości uzupełnienia jej podejścia o w pełni wizualny "język akcji" dla UML oparty na składni VISUALL.
Edgar Głowacki i Tomasz Serafiński: Zarządzanie zmianą w oprogramowaniu (2005-01-19)
W trakcie seminarium zaprezentowano postępy w pracach nad opracowywaną spójną koncepcją estymacji zakresu oraz pracochłonności zmiany w oprogramowaniu. Przedstawiono m.in. pomysł na połączenie rozwijanej dotychczas koncepji gromadzenia danych historycznych (zależności przenoszących zmianę) z metodami szacowania złożoności opartymi o miarę funkcjonalną (COSMIC-FFP). Ocenie słuchaczy poddano również zupełnie świeży i niezweryfikowany pomysł granic i filtrów przepuszczających niektóre typy zależności.
Tomasz Pieciukiewicz: Przetwarzanie zapytań rekurencyjnych w SBQL (2005-01-12)
Przetwarzanie zapytań rekurencyjnych w SBQL.
Problemy badawcze związane z systemem ODRA - dyskusja (2005-01-05)
Dyskusja nad problemami badawczymi poruszanymi ostatnio na internetowym forum projektu.
Mariusz Trzaska: Graficzne interfejsy użytkownika dla baz danych (2004-12-15)
Referat dotyczy graficznych interfejsów użytkownika. Przedstawiono prototyp systemu Mavigator, umożliwiającego wydobywanie informacji z bazy danych. Omówiono sposoby jego dostosowywania do indywidualnych potrzeb użytkownika: virtual scheme, active extension. Dodatkowo zaprezentowano prototyp narzędzia ułatwiającego administrowanie bazą danych ODRA.
Rafał Hryniów: Statyczna kontrola typów w SBQL (2004-12-08)
Scharakteryzowano typy dla modelu M0 oraz omówiono niezbędnie rozszerzenia specyficzne dla modelu M1, jak również plany dalszych prac badawczych.
Dariusz Dobrowolski Wstęp do koncepcji zastosowania modelu Edutelli w tworzeniu kursów e-learning (2004-12-01)
Problematyka wymiany oraz opisu treści dydaktycznych w architekturze P2P.
Krzysztof Stencel: Security Management Through Overloading Views (2004-11-17)
Dyskusja nad sposobem realizacji mechanizmu.
Prace w toku i koncepcje rozwiązań dla systemu ODRA - dyskusja (2004-11-10)
Sprawozdanie z akutualnego stanu prac nad prototypem oraz dyskusja nad proponowanymi rozwiązaniami (m.in. system typów oraz mechanizm interfejsów)
Krzysztof Kaczmarski: Bootstrapping Grid Database (2004-11-03)
Przeanalizowano możliwości tworzenia różnorodnych rozwiązań gridowych przy pomocy Podejścia Stosowego i Aktualizowalnych Perspektyw. Bootstrapping ma na celu stopniowe uzyskiwanie konkretnych rezultatów przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości działania całości systemu. Przedstawiono problemy przy konkretnych architekturach i sposoby walki z nimi.
Bieżące problemy badawcze związane z systemem ODRA (2004-10-27)
Koncepcje rozwiązań do zrealizowania w systemie ODRA oraz przegląd pozostałych aktualnie podjętych problemów badawczych. Niedawno sformułowane lub aktualnie opracowywane koncepcje przedstawione w postaci krótkich sprawozdań i poddane pod dyskusję.
Adam Gałach: Dobór strategii ciągłości działania systemu informatycznego (2004-10-20)
Planowanie ciągłości działania jest nieodzownym procesem zabezpieczenia systemów informatycznych wymagających zapewnienia wysokiej dostępności przetwarzanych informacji.Jednym z najistotniejszych elementów tego procesu jest określenie i wdrożenie właściwej dla danej sytuacji strategii ciągłości działania. W trakcie referatu przedstawiono różne klasy strategii ciągłości działania, omówione czynniki wpływające na ich efektywną implementację i utrzymanie (w tym również testowanie skuteczności funkcjonowania mechanizmów wdrożonych w ramach implementacji strategii). Z drugiej strony omówiono zagadnienia związane z wyborem optymalnej strategii, uwzględniającej zarówno zmniejszenie ryzyka do akceptowalnego poziomu, jak i ekonomiczne uzasadnienie jej wdrożenia. Istotnymi czynnikami wpływającymi na dobór strategii będą zidentyfikowane wymagania związane z realizacją krytycznych zadań systemu informatycznego oraz ryzyko związane z przerwą w ich realizacji.
Michał Lentner: ODRA po wakacjach (2004-10-06)
Omówiono rezultaty prac zrealizowanych w czasie wakacji w podgrupach projektujących system ODRA (Object Database for Rapid Application development); przedyskutowano dalsze kroki związane z jego procesem rozwojowym.
Strona z referatami z dawniejszych seminariów znajduje się tutaj.