PJWSTK

Katedra Inżynierii Oprogramowania / Chair of Software Engineering

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych / Polish-Japanese Institute of Information Technology


pracownicy
publikacje
dydaktyka
badania
seminaria

Publikacje pracowników katedry w roku 2005

 1. R.Adamus, K.Subieta.
  Tier Aspect Model Based on Updatable Views
  SOFSEM 2005: Theory and Practice of Computer Science, 31st Conference on Current Trends in Theory and Practice of Computer Science, Liptovský Ján, Slovakia, January 22-28, 2005, Proceedings, Lecture Notes in Computer Science 3831, Springer, 2005, pp. 360-363, ISBN 3-540-24302-X.

 2. R.Adamus, E.Głowacki, T.Serafiński, K.Subieta.
  Change Management with Dynamic Object Roles and Overloading Views
  VII Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania. Kraków, 2005. Proceedings: Software Engineering: Evolution and Emerging Technologies, Frontiers in Artifical Inteligence and Applications Vol. 130, IOS Press, 2005, pp. 245-256.

 3. R.Adamus, K.Subieta.
  Warstwowy model aspektów
  Prace naukowe Katedry Informatyki Stosowanej. Zeszyt jubileuszowy, 10 lat KIS, Łódź 2005, pp. 193-198.

 4. P.Cybula, K.Subieta.
  Optimization of Distributed Queries in Grid Via Caching
  985, ICS PAS, Warszawa 2005, (56 pages), ISSN 0138-0648.

 5. P.Cybula, H.Kozankiewicz, K.Stencel, K.Subieta.
  Optimization of Distributed Queries in Grid Via Caching
  On the Move to Meaningful Internet Systems 2005: OTM 2005 Workshops, OTM Confederated International Workshops and Posters, AWeSOMe, CAMS, GADA, MIOS+INTEROP, ORM, PhDS, SeBGIS, SWWS, and WOSE 2005, Agia Napa, Cyprus, October 31 – November 4, 2005, Proceedings, Lecture Notes in Computer Science 3762, Springer, 2005, pp. 387-396, ISBN 3-540-29739-1.

 6. P.Cybula, H.Kozankiewicz, K.Stencel, K.Subieta.
  Optimization of Distributed Queries in Grid Via Caching
  On the Move to Meaningful Internet Systems 2005: OTM 2005 Workshops, OTM Confederated International Workshops and Posters, AWeSOMe, CAMS, GADA, MIOS+INTEROP, ORM, PhDS, SeBGIS, SWWS, and WOSE 2005, Agia Napa, Cyprus, October 31 – November 4, 2005, Proceedings, Lecture Notes in Computer Science 3762, Springer, 2005, pp. 387-396, ISBN 3-540-29739-1.

 7. W.Dąbrowski, T.Czwarno, S.Merklejn.
  Design Intelligent Web Applications Using Web Modelling Language
  Intelligent Media Technology for Communicative Intelligence, Second International Workshop, IMTCI 2004, Warsaw, Poland, September 13-14, 2004, Revised Selected Papers, Lecture Notes in Computer Science 3490, Springer, 2005, pp. 1-11, ISBN 3-540-29035-4.

 8. W.Dąbrowski, R.Hryniów.
  Wizualne modelowanie aplikacji rozproszonych
  Software Developer Journal Extra nr 19/2005, pp. 18-23, ISSN 1734-7661.

 9. W.Dąbrowski, R.Hryniów.
  Wprowadzenie do typów ogólnych w C#
  Software Developer Journal Extra nr 19/2005, pp. 24-33, ISSN 1734-7661.

 10. W.Dąbrowski, M.Wolski.
  Wprowadzenie do modelowania biznesowego
  Software Developer Journal Extra nr 18/2005, pp. 46-51, ISSN 1734-7661.

 11. W.Dąbrowski, M.Wolski.
  Projekt i implementacja aplikacji JAVA w środowisku Rational Software Architect
  Software Developer Journal Extra nr 18/2005, pp. 34-38, ISSN 1734-7661.

 12. W.Dąbrowski, K.Subieta.
  Podstawy inżynierii oprogramowania
  Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa 2005, (314 stron), ISBN 83-89244-46-2.

 13. E.Głowacki, T.Serafiński, K.Subieta.
  Dependencies Supporting Assessment of the Scope of Software Change
  SOFSEM 2005, Local Proceedings, 2005,

 14. P.Habela, K.Kaczmarski, H.Kozankiewicz, K.Subieta.
  Modeling Data Integration with Updateable Object Views
  SOFSEM 2006: Theory and Practice of Computer Science, 32nd Conference on Current Trends in Theory and Practice of Computer Science, Merín, Czech Republic, January 21-27, 2006, Proceedings, Lecture Notes in Computer Science 3381, Springer, 2006, pp. 188-198, ISBN 3-540-24302-X.

 15. P.Habela, E.Głowacki, T.Serafiński, K.Subieta.
  Adapting Use Case Model for COSMIC-FFP Based Measurement
  Proceedings of the 15th International Workshop on Software Measurement, Montreal, Canada 2005, Shaker Verlag, 2005, pp. 195-208.

 16. R.Hryniów, M.Lentner, K.Stencel, K.Subieta.
  Types and Type Checking in Stack-Based Query Languages
  984, ICS PAS, Warszawa 2005, ISSN 0138-0648.

 17. K.Kaczmarski, P.Habela, H.Kozankiewicz, K.Subieta.
  Modeling Object Views in Distributed Query Processing on the Grid
  On the Move to Meaningful Internet Systems 2005: OTM 2005 Workshops, OTM Confederated International Workshops and Posters, AWeSOMe, CAMS, GADA, MIOS+INTEROP, ORM, PhDS, SeBGIS, SWWS, and WOSE 2005, Agia Napa, Cyprus, October 31 – November 4, 2005, Proceedings, Lecture Notes in Computer Science 3762, Springer, 2005, pp. 377-386.

 18. T.Kaczorek, A.Dzieliński, W.Dąbrowski, R.Łopatka.
  Podstawy teorii sterowania
  WNT, Warszawa 2005,

 19. H.Kozankiewicz, K.Stencel, K.Subieta.
  Implementation of Federated Databases through Updateable Views
  Advances in Grid Computing - EGC 2005, European Grid Conference, Amsterdam, The Netherlands, February 14-16, 2005, Revised Selected Papers, Lecture Notes in Computer Science 3470, Springer, 2005, pp. 610-619, ISBN 3-540-26918-5.

 20. H.Kozankiewicz, K.Stencel, K.Subieta.
  Distributed Query Optimization in the Stack-Based Approach
  High Performance Computing and Communications, First International Conference, HPCC 2005, Sorrento, Italy, September 21-23, 2005, Proceedings, Lecture Notes in Computer Science 3762, pp. 904-909, ISBN 3-540-29031-1.

 21. H.Kozankiewicz, K.Stencel, K.Subieta.
  A Flexible Grid Infrastructure for Data Analysis
  Advances in Web Intelligence Third International Atlantic Web IntelligenceConference, AWIC 2005, Lodz, Poland, June 6-9, 2005, Proceedings, Lecture Notes in Computer Science 3528, Springer, 2005, pp. 480-485, ISBN 3-540-26219-9.

 22. H.Kozankiewicz, K.Stencel, K.Subieta.
  Intelligent Data Integration Middleware Based on Updateable Views
  Intelligent Media Technology for Communicative Intelligence, Second International Workshop, IMTCI 2004, Warsaw, Poland, September 13-14, 2004, Revised Selected Papers, Lecture Notes in Computer Science 3490, Springer, 2005, pp. 29–39, ISBN 3-540-29035-4.

 23. K.Kuliberda, J.Wiślicki, R.Adamus, K.Subieta.
  Object-Oriented Wrapper for Relational Databases in the Data Grid Architecture
  On the Move to Meaningful Internet Systems 2005: OTM 2005 Workshops, OTM Confederated International Workshops and Posters, AWeSOMe, CAMS, GADA, MIOS+INTEROP, ORM, PhDS, SeBGIS, SWWS, and WOSE 2005, Agia Napa, Cyprus, October 31 – November 4, 2005, Proceedings, Lecture Notes in Computer Science 3762, Springer, 2005, pp. 367-376.

 24. K.Kuliberda, T.Serafiński, J.Wiślicki, K.Subieta.
  Inżynieria oprogramowania, bazy danych i systemy gridowe
  Łódź 2005, str. 177-192.

 25. D.Piechociński, A.Mykowiecka.
  Question Answering in Polish Using Shallow Parsing
  SLOVKO 2005 - Third International Seminar Computer Treatment of Slavic and East European Languages, November 10th – 12th, 2005 Bratislava, Slovakia, (to appear),

 26. T.Pieciukiewicz, K.Stencel, K.Subieta.
  Usable Recursive Queries
  Advances in Databases and Information Systems, 9th East European Conference, ADBIS 2005, Tallinn, Estonia, September 12-15, 2005, Proceedings, Lecture Notes in Computer Science 3631, Springer, 2005, pp. 17-28, ISBN 3-540-28585-7.

 27. J.Płodzień, E.Stemposz.
  Analiza i projektowanie systemów informatycznych
  Wydawnictwo PJWSTK, wyd. II rozszerzone, Warszawa 2005, (394 strony), ISBN 83-89244-42-X.

 28. A.Stasiak, W.Dąbrowski.
  Analiza porównawcza metod modelowania zachowania systemów informatycznych
  Systemy czasu rzeczywistego. Projektowanie aplikacji, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2005, rozdział 9, str. 99-108, ISBN 83-206-1589-5.

 29. A.Stasiecka, E.Stemposz, W. Dabrowski.
  Didactic Aspects Influence on Quality of e-Learning Materials
  Proc. of the WSEAS International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers, Athens, Greece, WSEAS Transactions on Information Science and Applications, Issue 7, Volume 2 , WSEAS, 2005, pp. 1002-1008, ISSN 1790-0832.

 30. A.Stasiecka, J.Płodzień, E.Stemposz.
  New Categories for Learning Objects Metadata
  Proc. of the 1st on-line Conference on Metadata and Semantics Research (MTSR), 2005, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, (to appear),

 31. A.Stasiecka, J.Płodzień, E.Stemposz.
  Towards Improving the Quality of e-Learning Resources
  Proc. of the 1st on-line Conference on Metadata and Semantics Research (MTSR), 2005, (to appear),

 32. M.Trzaska.
  Virtual Schemas in Visual Interfaces to Databases
  I Krajowa Konferencja Naukowa "Technologie Przetwarzania Danych", 26-28 September, 2005, Poznań, Poland, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2005, pp. 361-371.

 33. M.Trzaska, K.Subieta.
  Active Extensions in a Visual Interface to Databases
  14th International Conference on Information Systems Development (ISD´2005), 14-17 August, 2005, Karlstad, Sweden, Kluwer/Plenum Press, 2005, pp. 1-12.

 34. Praca doktorska:
  M.Trzaska (author), K.Subieta (advisor).
  Usability of Visual Information Retrieval Metaphors for Object-Oriented Databases
  Polish-Japanese Institute of Information Technology, Warszawa, 2005, 173 pages.

 35. D.Urbańska, A.Mykowiecka.
  Multi-words Named Entity Recognition in Polish Texts
  SLOVKO 2005 - Third International Seminar Computer Treatment of Slavic and East European Languages, November 10th – 12th, 2005 Bratislava, Slovakia, (to appear),

 36. J.Wiślicki, K.Kuliberda, R.Adamus, K.Subieta.
  Relational to Object-Oriented Database Wrapper Solution in the Data Grid Architecture with Query Optimization Issues
  Proceedings of the First International Workshop on Service-Oriented Business Process Ingegration (SOBPI'05). Amsterdam, the Netherlands, December 12, 2005, RC23820 (W0512-007), IBM Research Division, 2005, pp. 30-43.