PJWSTK

Katedra Inżynierii Oprogramowania / Chair of Software Engineering

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych / Polish-Japanese Institute of Information Technology


pracownicy
publikacje
dydaktyka
badania
seminaria

Publikacje pracowników katedry w roku 2002

 1. W. Dabrowski.
  Specyfika projektów typu eLearning
  w: Wybrane problemy inżynierii oprogramowania, Nakom, Poznań 2002
 2. W. Dąbrowski.
  System zapewnienia jakości w modelu zdalnych studiów inżynierskich
  IV Międzynarodowa Konferencja Kształcenie Ustawiczne Inżynierów i Menadżerów, Kielce, 27-29 października 2002
 3. P. Habela, M. Roantree, K. Subieta.
  Flattening the Metamodel for Object Databases
  Proc. of ADBIS'2002 Conf. Bratislava, Slovakia, pp. 263-275.
 4. P. Habela, K. Subieta.
  OODBMS Metamodel Supporting the Configuration Management of Large Applications
  Proc. of OOIS'2002 Conf. Montpellier, France, LNCS 2425 pp. 40-52.
 5. P. Habela, J. Płodzień, A. Stasiecka, E. Stemposz.
  Propozycja metodyki nauczania inżynierii oprogramowania w oparciu o podejście obiektowe
  materiały IV Krajowej Konferencji Inżynierii Oprogramowania, Rozdział XXIV, str. 283-298, Poznań, Polska, 2002.
 6. A. Jodłowski, P. Habela, J. Płodzień, K. Subieta.
  Objects and Roles in the Stack-Based Approach
  Proc. of DEXA'2002 Conf. France, pp. 514-523.
 7. A. Jodłowski, J. Płodzień, E. Stemposz, K. Subieta.
  Introducing Dynamic Object Roles into the UML Class Diagram
  Proc. of IASTED International Conference on Software Engineering and Applications (SEA), ACTA Press, ss. 629-634, Cambridge, MA, USA, 2002.
 8. H. Kozankiewicz, J. Leszczyłowski, J. Płodzień, K. Subieta.
  Updateable Object Views
  ICS PAS Reports 950, October 2002
 9. M. Momotko, K. Subieta.
  Dynamic Changes in Workflow Participant Assignment
  Proc. of ADBIS'2002 Conf. Bratislava, Slovakia (vol. 2).
 10. J.Płodzień, K.Subieta.
  Query Processing in an Object Data Model with Dynamic Roles
  Proc. of the WSEAS International Conference on Automation and Information (ICAI), Puerto de la Cruz, Spain, CD-ROM, ISBN: 960-8052-89-0, 2002
 11. M. Roantree, K. Subieta.
  Generic Applications for Object-Oriented Databases
  Proc. of OOIS '2002 Conf. Montpellier, France, LNCS 2425 pp. 53-59.
 12. A. Stasiecka, E. Stemposz, K. Subieta.
  Repozytorium ponownego użycia dla potrzeb środowiska osób niepełnosprawnych
  MKEN, Łódź, 15-17 listopada 2001, rozdział w książce "Ergonomia niepełnosprawnym: jakość życia" pod redakcją J. Lewandowskiego, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2002.
 13. K. Subieta.
  Wprowadzenie do inżynierii oprogramowania
  Wydawnictwo PJWSTK, 2002 (książka 218 stron).