PJWSTK

Katedra Inżynierii Oprogramowania / Chair of Software Engineering

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych / Polish-Japanese Institute of Information Technology


pracownicy
publikacje
dydaktyka
badania
seminaria

Publikacje pracowników katedry w roku 1999

 1. W. Dąbrowski.
  Zastosowanie metod interpolacji macierzowej do analizy i syntezy układów sterowania jedno- i dwuwymiarowych
  Praca doktorska, Politechnika Warszawska, Warszawa 1999
 2. A. Jodłowski, K. Subieta.
  Dynamiczne role w modelowaniu pojęciowym i bazach danych
  Prace IPIPAN 895, grudzień 1999
 3. J.Płodzień, K.Subieta (under name A.Kraken).
  Object Query Optimization in the Stack-Based Approach
  Proc. of 3rd ADBIS Conf., Maribor, Slovenia, 1999, pp.303-316, Springer LNCS 1691
 4. J. Płodzień, K. Subieta.
  Optimization of Object-Oriented Queries by Factoring Out Independent Subqueries
  ICS PAS Report 889, November 1999
 5. A. Stasiecka, E. Stemposz.
  Przetwarzanie zapytań w rozproszonych relacyjnych bazach danych
  Prace IPI PAN Nr 890, listopad 1999
 6. E.Stemposz, A.Stasiecka, K. Subieta.
  Repozytorium Ponownego Użycia
  Prace IPIPAN Nr 894, grudzień 1999
 7. K. Subieta.
  Słownik terminów z zakresu obiektowości
  Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 1999, ISBN 83-7101-407-4, 296 stron
 8. K. Subieta.
  Język UML
  Materiały V Konferencji PLOUG (Oracle), Zakopane, 1999