PJWSTK

Katedra Inżynierii Oprogramowania / Chair of Software Engineering

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych / Polish-Japanese Institute of Information Technology


pracownicy
publikacje
dydaktyka
badania
seminaria

Publikacje pracowników katedry w roku 1997

 1. W. Dąbrowski.
  Obsługa komputera. Podstawy
  Daewoo Dacom Comunications, Warszawa 1997
 2. W. Dąbrowski.
  Edytor tekstu Word 7.0 PL wraz z elementami Windows 95
  Daewoo Dacom Comunications, Warszawa 1997
 3. W. Dąbrowski.
  Edytor tekstu Word 7.0 PL
  Daewoo Fast School, Daewoo Dacom Comunications, Warszawa 1997
 4. W. Dąbrowski.
  Edytor tekstu Word 7.0 PL
  Daewoo Classic School, Daewoo Dacom Comunications, Warszawa 1997
 5. W. Dąbrowski.
  Arkusz kalkulacyjny Excel 7.0 PL
  Daewoo Dacom Comunications, Warszawa 1997
 6. W. Dąbrowski.
  Nowoczesne metody dydaktyczne w nauczaniu elementów informatyki
  w: materiały XIII Konferencji Informatyka w Szkole, Lublin, 17-20 września 1997
 7. W. Staniszkis, B. Kiepuszewski, M. Nahum-Ferber, T. Piórkowska, D. Puternicki, K. Subieta.
  Integrated Document/Workflow Management System Architecture
  Proc. of International Workflow Conference, Dallas, USA, November 1996; (also) Proc. of International Conference on Business Information Systems '97, Poznan, April 1997.
 8. W. Staniszkis, B. Kiepuszewski, M. Nahum-Ferber, T. Piórkowska, D. Puternicki, K. Subieta.
  Architektura zintegrowanego systemu zarządzania dokumentami i przepływem pracy
  Informatyka, 1997
 9. A. Stasiecka, Ewa Stemposz.
  Komputerowe wspomaganie podejmowania decyzji w oparciu o model zachowań człowieka
  Prace IPI PAN Nr 831, maj 1997
 10. K. Subieta.
  Object-Oriented Standards. Can ODMG OQL Be Extended to a Programming Language?
  Proc. of International Symposium on Cooperative Database Systems, Kyoto, Japan, December 1996. (In) "Cooperative Databases and Applications" World Scientific, 459-468, 1997.
 11. K. Subieta.
  Słownik często spotykanych terminów dotyczących obiektowości
  Prace IPI PAN Nr 839, wrzesień 1997
 12. K. Subieta.
  Obiektowość w bazach danych - koncepcje, nadzieje i fakty. Część 1
  Informatyka, Listopad 1997.