PJWSTK

Katedra Inżynierii Oprogramowania / Chair of Software Engineering

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych / Polish-Japanese Institute of Information Technology


pracownicy
publikacje
dydaktyka
badania
seminaria

Publikacje pracowników katedry w roku 1996

 1. W. Dąbrowski.
  Zadania i problemy z elementów informatyki
  MIKOM, Warszawa 1996
 2. A. Stasiecka.
  Metody kompresji obrazów cyfrowych w oparciu o model sceny - przegląd technik
  Prace IPI PAN Nr 802, luty 1996
 3. K. Subieta.
  Object-Oriented Standards. Can ODMG OQL Be Extended to a Programming Language?
  International Symposium on Cooperative Database Systems, Kyoto, Japan, December 1996.