PJWSTK

Katedra Systemów Informacyjnych / Chair of Information Systems

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych / Polish-Japanese Institute of Information Technology


pracownicy
publikacje
dydaktyka
seminaria

Seminaria prowadzone przez katedrę