PJWSTK

Katedra Inżynierii Oprogramowania / Chair of Software Engineering

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych / Polish-Japanese Institute of Information Technology


pracownicy

publikacje

dydaktyka

seminaria Katedry


Strona główna

Prezentacje studentów na seminarium magisterskim I roku, semestr zimowy 2006

 1. Emil Wcisło:
  Enterprise Java Beans (2006-10-19)

 2. Magdalena Gwiazda:
  Semantic Web i Resource Description Framework (2006-10-26)

 3. Mikołaj Bobiński:
  Reusable Asset Specification (2006-10-26)

 4. Renata Radzik, Jarosław Binkiewicz, Krystian Kasprzak :
  PRINCE2 (2006-11-09)

 5. Maciej Rashwan:
  Global Finance Interface System (2006-11-09)

 6. Jakub Frączkiewicz, Jacek Kirago:
  Ruby on Rails (2006-11-16)

 7. Aleksander Pszczółkowski:
  Agile Methodologies (Metodyki "zwinne") (2006-11-23)

 8. Maciej Świderski:
  Narzędzia Systemów Workflow (2006-11-23)

 9. Łukasz Ziemiańczyk:
  Rational Unified Process (2006-11-23)

 10. Marcin Dąbrowski:
  Co to jest SOA? / Czym SOA nie jest? (2006-12-07)

 11. Marcin Niegowski:
  BizTalk (2006-12-07)

 12. Hubert Górniak:
  LINQ Project - .NET Language Integrated Query (2006-12-07)

 13. Robert Meisner:
  Web 2.0 (2006-12-14)

 14. Maciej Bukowski:
  Metody funkcyjne - FPA (2006-12-14)

 15. Maciej Świderski:
  Najpopularniejsze algorytmy szyfrujące (2006-12-21)

 16. Łukasz Krakowiak:
  Hurtownie danych (2007-01-25)