PJWSTK

Katedra Systemów Informacyjnych / Chair of Information Systems

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych / Polish-Japanese Institute of Information Technology


pracownicy
publikacje
dydaktyka
seminaria

Materiały do wykładów i seminariów

Slajdy są przygotowane pod PowerPoint, wersja 3, 4 lub 5. W większości dostępna jest wersja źródłowa (.ppt).

Materiały znajdujące się na tych stronach są przedmiotem praw autorskich i nie mogą być wykorzystane w celach komercyjnych bez zgody ich autorów. Materiały mogą być bez ograniczeń wykorzystane dla celów dydaktycznych przez pracowników i studentów uczelni publicznych i niepublicznych.


Studia Podyplomowe "Informatyczne Technologie w Biznesie" i "Technologie Internetu"


Slajdy do wykładu "Tworzenie Portali Biznesowych (TPB)", prowadzonego w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w semestrze zimowym 2002.


Slajdy do wykładu na kursie inżynierskim "Budowa i integracja oprogramowania (BYT)", prowadzonego w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w letnim semestrze 2000 oraz letnim semestrze 2001. Wykład BYT jest nową, poprawioną i rozszerzoną wersją wykładu WYT (obecnie niektualnego).


Slajdy do wykładu dla kursu magisterskiego"Jezyki i srodowiska programowania baz danych" (JPS), prowadzonego w PJWSTK na studiach magisterskich.


Slajdy do wykładu dla kursu magisterskiego"Konstrukcja systemów obiektowych i rozproszonych" (KOR), prowadzonego w PJWSTK na studiach magisterskich.


Slajdy do wykładu "Standardy w zakresie systemów rozproszonych i baz danych" (SSR), prowadzonego w PJWSTK na studiach magisterskich.


Slajdy do wykładu (w wersjach dla kursu magisterskiego i inżynierskiego) "Technologie Internetu" (TIN)


Slajdy do wykładu "Projektowanie systemów informacyjnych (PRI)", prowadzonego na studiach inżynierskich w PJWSTK.


Slajdy do wykładu na kursie inzynierskim "Wytwarzanie i integracja oprogramowania (WYT)", prowadzonego w PJWSTK w letnim semestrze 1998, zimowym semestrze 1998/99, letnim semestrze 1999, oraz zimowym semestrze 1999/2000 (format zmniejszony, dwa na stronie). wykład ten został zastąpiony przez wykład BYT w semestrze letnim 2000.


Slajdy do wykładu na kursie magisterskim "Zarządzanie Projektem Informatycznym", prowadzonego w PJWSTK od letniego semestru 2002.