PJWSTK

Katedra Systemów Informacyjnych / Chair of Information Systems

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych / Polish-Japanese Institute of Information Technology


pracownicy
publikacje
dydaktyka
seminaria Katedry

Działalność dydaktyczna


Materiały do prowadzonych wykładów


Seminaria magisterskie


Slajdy z omówieniem specjalności inżynierskiej "Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych"

Czego uczymy?

Analiza i projektowanie systemów informatycznych przy użyciu metodyk obiektowych (z zastosowaniem UML) i obiektowych narzędzi CASE; zagadnienia inżynierii oprogramowania, w tym omówienie pełnego cyklu życiowego oprogramowania (faza strategiczna, analiza, projektowanie, konstrukcja, testowanie, wdrożenie, pielęgnacja, modyfikacja), zarządzanie przedsięwzięciem programistycznym, miary złożoności i jakości oprogramowania, zarządzanie konfiguracją oprogramowania, i inne; projekty inżynierskie łączące bazy danych, inżynierię oprogramowania i technologie rozproszone (Internet).

Prowadzimy wykłady, ćwiczenia i laboratoria z następujących przedmiotów:

  • Analiza i projektowanie systemów informatycznych przy użyciu metodyk obiektowych (z zastosowaniem UML) i obiektowych narzędzi CASE (kurs inżynierski);
  • Zagadnienia inżynierii oprogramowania, w tym omówienie cyklu życiowego oprogramowania (faza strategiczna, analiza, projektowanie, konstrukcja, testowanie, wdrożenie, pielęgnacja, modyfikacja), zarządzania przedsięwzięciem programistycznym, miar złożoności i jakości oprogramowania, zarządzanie konfiguracją oprogramowania, i innych (kurs inżynierski);
  • Nowoczesne standardy w zakresie obiektów rozproszonych i obiektowych baz danych, w tym standardu CORBA i standardu ODMG innych (kurs magisterski);
  • Rozproszone i federacyjne bazy danych, teoria języków zapytań do baz danych (kurs magisterski);
  • Technologie Internetu;
  • Systemy wspomagania procesów biznesowych;
  • Zarządzani dużymi projektami informatycznymi.

Projekty inżynierskie (dyplomowe) i prace magisterskie dotyczą inżynierii oprogramowania, baz danych i systemów rozproszonych (Internet).

Gdzie to może się przydać?

Specjaliści z zakresu analizy i projektowania dużych systemów informatycznych, metod inżynierii oprogramowania, metod projektowania baz danych, metod zwiększania jakości oprogramowania, metod integracji z Internetem są bardzo poszukiwani przez średnie i duże firmy komputerowe (w tym zagraniczne) realizujących kluczowe projekty informatyczne dla instytucji rządowych, instytucji administracyjnych, banków, przedsiębiorstw państwowych, przedsiębiorstw prywatnych, szkół, wojska, mediów, instytucji publicznych, itd.