Uwaga! Termin poprawkowy z przedmiotu TPB ustalono na poniedziałek, 24 lutego,

godz. 16:30, o ile nie zostanie podane inaczej - w sali 230.

Tworzenie Portali Biznesowych

Wykład na 3-cim semestrze studiów magisterskich

K.Subieta

http://www.si.pjwstk.edu.pl/dydaktyka/TPB/TPB01.ppt

http://www.si.pjwstk.edu.pl/dydaktyka/TPB/TPB02.ppt

http://www.si.pjwstk.edu.pl/dydaktyka/TPB/TPB03.ppt

http://www.si.pjwstk.edu.pl/dydaktyka/TPB/TPB04.ppt

http://www.si.pjwstk.edu.pl/dydaktyka/TPB/TPB05..08.ppt

http://www.si.pjwstk.edu.pl/dydaktyka/TPB/TPB09.ppt

http://www.si.pjwstk.edu.pl/dydaktyka/TPB/TPB10.ppt

http://www.si.pjwstk.edu.pl/dydaktyka/TPB/TPB11.ppt

http://www.si.pjwstk.edu.pl/dydaktyka/TPB/TPB12..13.ppt

http://www.si.pjwstk.edu.pl/dydaktyka/TPB/TPB14.ppt

http://www.si.pjwstk.edu.pl/dydaktyka/TPB/Gram.zip

 

Powrót na stronę Katedry SI PJWSTK

Powrót na stronę główną PJWSTK

Ostatnia aktualizacja tej strony: 18 lutego 2003