Uwaga: wykłady na tej stronie są już nieaktualne.

Aktualne są dostępne pod http://www.si.pjwstk.edu.pl/dydaktyka/PRI/czerwiec2001

 

Ewa STMPOSZ i Kazimierz SUBIETA

Projektowanie systemów informacyjnych (PRI)


Poczynajac od pazdziernika 2000 r. wyklad PRI ulega zmianie. Dr Ewa Stemposz prowadzaca wyklad wprowadzila nieco inna kolejnosc wykladów oraz notacja OMT zostaje zastapiona notacja UML.


Nowe wersje wykładów 1 – 8 z dnia 29 maja 2001 skompresowane zipem: PRIWykl1-8.zip.

Uwaga: chwilowo opis nowych wersji wykładów może być niespójny z opisem zamieszczonym przy starych wersjach

Nowa wersja wykladu 1 z dnia 29 maja 2001

Nowa wersja wykladu 2 z dnia 29 maja 2001

Nowa wersja wykladu 3 z dnia 29 maja 2001

Nowa wersja wykladu 4 z dnia 29 maja 2001

Nowa wersja wykladu 5 z dnia 29 maja 2001

Nowa wersja wykladu 6 z dnia 29 maja 2001

Nowa wersja wykladu 7 z dnia 29 maja 2001

Nowa wersja wykladu 8 z dnia 29 maja 2001


 Wyklad 1: Zadania inzynierii oprogramowania, Analiza wymagan, Model use cases (przypadków uzycia) (.ppt, 28 slajdow)

 Wykład 2: Wprowadzenie do obiektowości, cz. 1 (.ppt, 34 slajdy)

 Wykład 3: Wprowadzenie do obiektowości, cz. 2, Diagram klas, cz.1 (.ppt, 36 slajdów)

 Wykład 4: Diagram klas, cz. 2 (.ppt, 35 slajdów)

 Wykład 5: Diagram klas (2) .ppt, 31 slajdow)

 Wykład 6: brak materiałów do wykładu

 Wykład 7: brak materiałów do wykładu

 Wykład 8: Mechanizmy rozszerzalności (.ppt, 16 slajdow)

 Wykład 9: Diagramy dynamiczne (1) (.ppt, 30 slajdow)

 Wykład 10: Diagramy dynamiczne (2) (.ppt, 26 slajdow)

 Wykład 11: Diagramy dynamiczne (3) (.ppt, 22 slajdy)

  Wykład 12: Przejście na schemat relacyjny (.ppt, 35 slajdów)

  Wykład 13: Strategie rozwijania systemu (.ppt, 36 slajdów)

  Wykład 14: Technologia ponownego użycia (.ppt, 27 slajdów)


Przykladowe pytania i zadania egzaminacyjne z lutego 2000 r. w formacie MS Word 97.


Przykladowe pytania i zadania egzaminacyjne z roku 1998 w formacie MS Word 97.Wyklad byl prowadzony w semestrze zimowym 1997/98 w PJWSTK dla sluchaczy dziennych (III rok) i w semestrze letnim 1998 dla sluchaczy dziennych (II rok) i wieczorowych (III i IV rok). Zawiera nastepujace tematy:

(1) Wprowadzenie do obiektowosci (ogolne);

(2) Wprowadzenie do obiektowej metodyki projektowania OMT (Object Modeling Technique);

(3) Metoda przypadkow uzycia (use cases);

(4) Od modelu obiektowego do relacyjnej bazy danych (dwa nowe wyklady)

(5) Organizacja projektu programistycznego i cykl zyciowy oprogramowania.

Oprocz wykladu, sluchacze uczeszczaja na cwiczenia, na ktorych sa zobowiazani m.in. do samodzielnego sformulowania wymagan i przygotowania nieduzego projektu (12-18 klas) przy pomocy wybranego narzedzia CASE (np. Object Domain dostepny jako shareware). Projekt jest przygotowany w dwoch etapach: pierwszy zaklada rozpoznanie techniki poslugiwania sie narzedziem CASE, drugi zaklada wykonanie projektu pojeciowego obiektowej bazy danych.


Wyklad w zasadniczej swojej czesci opiera sie na ksiazce:

J. Rumbaugh, et al. Object-Oriented Modeling and Design. Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall 1991.


Numeracja zestawu slajdow i ich zawartosc moze nieznacznie odbiegac od numeracji i zawartosci fizycznie wygloszonych wykladow, gdyz nie zawsze starcza czasu, aby w pelni zaprezentowac znajdujacy sie na slajdach material.

Wszystkie znajdujace sie ponizej slajdy (15 wykladow) w formacie PowerPoint skompresowane zipem.

Zwracamy uwage, ze sa one przestarzale i beda sukcesywnie zmieniane.Wyklad 1 (PDF, 317K, 30 slajdow, 15 stron): Geneza obiektowosci. Motywacje stojace za obiektowoscia. Zasady obiektowosci. Obszary oddzialywania obiektowosci. Pojecia: obiektu, tozsamosci obiektu, powiazania pomiedzy obiektami, komunikatu, trwalosci i polimorfizmu.


Wyklad 2 (PDF, 277K, 28 slajdow, 14 stron): Pojecia obiektowosci: klasy, metody, przeslanianie, przeciazanie, ekstensja, typ, abstrakcyjny typ danych, typy masowe, mocna kontrola typu, podtyp i wlasnosc zastepowania, hermetyzacja i ukrywanie informacji, dziedziczenie, delegacja i prototypy, wielokrotne dziedziczenie, role.


Wyklad 3 (PDF, 283K, 30 slajdow, 15 stron): Wprowadzenie do OMT - obiektowej metodyki analizy i projektowania SI. Problemy projektowania i pojecie metodyki.Tematyka analizy i projektowania obiektowego. Co to jest OMT? Modele i fazy metodyki OMT. Model obiektow, model dynamiczny, model funkcjonalny. Przyklad modelu obiektow.


Wyklad 4 (PDF, 166K, 21 slajdow, 11 stron): OMT - Model obiektow, cz.1. Obiekty, atrybuty, operacje, asocjace. Licznosc asocjacji. Atrybuty i role asocjacji. Agregacje. Generalizacja/specjalizacja i dziedziczenie. Przyklad diagramu asocjacji klas.


Wyklad 5 (PDF, 190K, 24 slajdy, 12 stron): OMT - Model obiektow, cz.2. Agregacje - nieco dokladniej. Delegacja. Klasy abstrakcyjne. Wielokrotne dziedziczenie. Transformacje diagramu klas. Wybor klucza.


Wyklad 6 (PDF, 126K, 18 slajdow, 9 stron): OMT - Model obiektow, cz.3. Ograniczenia. Obiekty, powiazania i atrybuty pochodne. Homomorfizm. Zalecenia praktyczne. Podsumowanie terminologii CAD. Podsumowanie notacji CAD. Przyklady budowy diagramow.


Wyklad 7 (PDF, 169K, 24 slajdy, 12 stron): OMT - Modele dynamiczne. Stany i zdarzenia. Trop zdarzen. Diagram stanow. Zalecenia praktyczne. Podsumowanie terminologii modelu dynamicznego.


Wyklad 8 (PDF, 281K, 30 slajdow, 15 stron): OMT - Modelowanie funkcji. Cel analizy funkcji. Pojecia i notacja diagramow przeplywu danych: proces, przeplyw, aktor, magazyn. Strategie budowy diagramow: top-down, bottom-up, inside-out. Warunki zapewnienia jakosci diagramow. Przyklady diagramow.


Wyklad 9 (PDF, 288K, 30 slajdow, 15 stron): OMT - strategia rozwijania systemu. Cele analizy i projektowania pojeciowego. Fazy cyklu zyciowego SI. Metody identyfikacji klas obiektow. Metody identyfikacji atrybutow. Metody identyfikacji asocjacji i generalizacji. Modelowanie zdarzen i stanow. Strategie rozwoju: top-down, bottom-up, inside-out.


Wyklad 10 (PDF, 155K, 18 slajdow, 9 stron): OMT - strategia rozwijania systemu, cz.2. Warunki zapewnienia jakosci modeli. Sprawdzenie prawidlowosci i kompletnosci modeli. Zalecenia praktyczne.


Wyklad 11 (PDF, 137K, 18 slajdow, 9 stron): Elementy cyklu projektowania SI, cz.1. Skladowe i uwarunkowania projektu. Projektowanie systemowe. Podsumowanie metodyki OMT.


Wyklad 12 (PDF, 222K, 24 slajdy, 12 stron): Przypadki uzycia (use cases). Po co sa przypadki uzycia? Aktorzy. Oznaczenia w metodzie przypadkow uzycia. Przyklady modeli przypadkow uzycia. Dokumentowanie przypadkow uzycia. Analiza aktorow. Specyfikacja przypadkow uzycia.


o        (Uwaga: wyklad jest pominiety w cyklu PRI w semestrze letnim 1998.

Wyklad 13 (PDF, 312K, 24 slajdy, 12 stron): Elementy cyklu projektowania SI, cz.2. Cykl zyciowy projektu. Przyczyny niepowodzen. Strategiczny plan rozwoju informatyzacji (SPRI, studium osiagalnosci) - cele, fazy, wyniki. Faza definicji wymagan uzytkownikow. Metody zdefiniowania wymagan uzytkownikow. Dokument wymagan uzytkownikow.


o        (Uwaga: wyklad jest pominiety w cyklu PRI w semestrze letnim 1998.)

Wyklad 14 (PDF, 188K, 24 slajdy, 12 stron): Elementy cyklu projektowania SI, cz.3. (Krotki przeglad z lotu ptaka.) Analiza i projektowanie pojeciowe: cele, czynnosci, wyniki. Prototypowanie: cele i wyniki. Konstrukcja: cele i wyniki. Wdrozenie: cele i wyniki. Przygotowanie do realizacji i wdrozenia: cele i wyniki. Utrzymanie: cele i wyniki. Zarzadzanie projektem i kontrola jakosci


o        (Uwaga: Dwa nowe wyklady, nieobecne w cyklu PRI w semestrze zimowym 1997/98.)

Wyklad 15 i 16 (PDF, 493K, 48 slajdow, 24 stron) Od modelu obiektowego do relacyjnej bazy danych Obiektowosc kontra model relacyjny. Garby modelu relacyjnego. Uwarunkowania rzeczywistosci baz danych. Koniecznosc odwzorowania modelu obiektowego na relacyjny. Zalecana infrastruktura projektow. Obiektowo-relacyjne bazy danych. Projektowanie logiczne. Odwzorowanie powtarzalnych atrybutow. Odwzorowanie zwiazkow/asocjacji. Odwzorowanie zlozonych obiektow. Odwzorowanie metod/operacji Trzy metody obejscia braku dziedziczenia. Prowadzenie slownika danych. Obejscie braku wielodziedziczenia. Normalizacja 2NF, 3NF, BCNF - krytyka. Denormalizacja. Analiza wartosci zerowych. Analiza dlugich wartosci. Podzial poziomy i pionowy klasy. Klucze kandydujace. Wybor klucza. Charakterystyki ilosciowe danych i procesow. Przyklady przejscia z elementow projektu obiektowego na schematy relacyjne.


Powrót na stronę Katedry SI PJWSTK

Powrót na stronę główną PJWSTK

Powrót na stronę główną IPI PAN

Powrót na stronę główną Kazimierza Subiety

E-mail: subieta@ipipan.waw.pl

Ostatnia aktualizacja tej strony: 11 maja 2001