Materiały do wykładów na studium podyplomowym w PJWSTK "Informatyczne Technologie w Biznesie" i "Technologie Internetu":

Inżynieria Oprogramowania (INO)

Metodyczne zarządzanie projektami (MED)

Systemy Rozproszone (SYR)

Tworzenie Portali Biznesowych (TPB)

Handel Elektroniczny (HEL)

 

Materiały z zakresu tworzenia portali biznesowych (TPB), handlu elektronicznego (HEL), inżynierii oprogramowania (INO), metodycznego zarządzania projektami (MED) oraz systemów rozproszonych (SYR) znajdują się niżej.


Metodyczne zarządzanie projektami

 Materiały do wykładów Dr. W. Kosieradzkiego (MED) dla studiów podyplomowych "IT w biznesie" z metodyki Prince-2 (w formie dyskietki instalacyjnej). Pliki należy przegrać do dowolnego katalogu, odzipować, przegrać na dyskietkę i uruchomić program Setup.exe. Materiały zawdzięczamy uprzejmości firmy Centrum Rozwiązań Menadżerskich (CRM) S.A.


Tworzenie Portali Biznesowych

K.Subieta

Slajdy do czterech pierwszych godzin wykładów: SPITPortBizn01.ppt

Slajdy do wykładu 5: SPITPortBizn5.ppt

Materiały firmy Neurosoft Sp. z o.o.

 - produkt Neurosoft Gram do wyszukiwania pełnotekstowego: Gram.zip


Handel Elektroniczny

 

K. Subieta

 

3 wykłady po 90 min

 

SPITHandelElektron 1.ppt

SPITHandelElektron 2.ppt

SPITHandelElektron 3.ppt


Inżynieria Oprogramowania

Slajdy do nowego wykładu (od marca 2002)

 

K.Subieta


SPITInzOpr01.ppt Przedmiot inżynierii oprogramowania

 

SPITInzOpr02.ppt Faza strategiczna

 

SPITInzOpr03.ppt Faza określania wymagań

 

SPITInzOpr04.ppt Faza analizy

 

SPITInzOpr05.ppt Faza projektowania

 

SPITInzOpr06.ppt Faza implementacji i testowania

 

SPITInzOpr07.ppt Instalacja i konserwacja oprogramowania, Narzędzia CASE

 

Literatura:

A. Jaszkiewicz. Inżynieria Oprogramowania. Wydawnictwo HELION, 1997.

Niektóre artykuły z czasopisma Informatyka, 1997-2002

 

Niektóre artykuły z materiałów corocznej Krajowej Konferencji Inżynierii Oprogramowania

1999, 2000, 2001

 

 

Zbiór standardów ANSI/IEEE oraz ich omówienie:

C. Mazza, et all. Software Engineering Guides. Prentice Hall Europe 1996

 

 

Ian Sommerville. Software Engineering, Addison-Wesley 2000

Slajdy do tej książki są publicznie dostępne pod:

http://www.comp.lancs.ac.uk/computing/resources/SE6/Slides/index.html

K. Subieta. Obiektowość w projektowaniu i bazach danych. Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, 1998

K. Subieta. Słownik terminów z zakresu obiektowości. Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, 1999


Systemy Rozproszone

K.Subieta

Wykład SYR 1
Wykład SYR 2
Wykład SYR 3
Wykład SYR 4
Wykład SYR 5
Wykład SYR 6
Wykład SYR 7

Powrót na stronę Katedry SI PJWSTK

Powrót na stronę główną PJWSTK

Ostatnia aktualizacja tej strony: 10 kwietnia 2005